Sessie Voorwaarden

Verklaart:

1. Mee te hebben gewerkt als figurant aan een video voor een Herres Sessie in opdracht van Studio Herres. 

2. Hiervoor geen vergoeding heeft ontvangen (indien wel: bedrag opnemen en toevoeging dat ondergetekende zelf zorgdraagt voor afdracht belasting en sociale premies).

 3. Er zonder beperking mee instemt dat de video opnamen zullen worden gebruikt t.b.v. promotie, marketing en/of commerciële doeleinden en beelden eventueel kunnen worden gecombineerd met teksten of soortgelijk beeldmateriaal van Studio Herres.

 4. Opnamen gebruikt kunnen worden voor onbeperkte periode (indien beperkt: periode benoemen) 

5. Dat alle rechten die voortvloeien uit deze samenwerking, waaronder Auteursrechten en Naburig Rechten volledige worden overgedragen aan Studio Herres. Ik begrijp dat de videobeelden met de grootst mogelijk zorg gemaakt worden zonder afbreuk te doen aan mijn persoonlijke integriteit. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Mocht zich een geschil voordoen dan accepteer ik dat de Kantonrechter c.q. de rechtbank te Rotterdam bevoegd is over alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst te oordelen.

 Ik ben tenminste 18 jaar oud en zelfstandig genoeg om deze verklaring te begrijpen.